Fajnie gdyby psa kota I konia trzeba byłoby karmić.